Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Rijschool Ross uit welke persoonsgegevens Rijschool Ross verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. Deze verklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen
Rijschool Ross respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.rijschoolross.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Rijschool Ross worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Rijschool Ross te maken hebben. Rijschool Ross houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Rijschool Ross of wanneer u anderszins contact heeft met Rijschool Ross, bijvoorbeeld via e-mail of Whatsapp, legt Rijschool Ross de door u opgegeven gegevens vast. Rijschool Ross bewaart en verwerkt de persoonsgegevens die door uzelf dan wel door haar klanten en/of relaties worden doorgegeven. Daarnaast bewaart en verwerkt Rijschool Ross de persoonsgegevens die Rijschool Ross eventueel heeft gekocht of verkregen van een derde partij, zoals het CBR, welke partij toestemming heeft gekregen en gegeven voor dit gebruik van de persoonsgegevens.

Rijschool Ross gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Rijschool Ross of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Rijschool Ross naar de aard van het contact noodzakelijk is. U heeft altijd het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht op intrekking van die toestemming.

U kunt te allen tijde de website van Rijschool Ross bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Rijschool Ross te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Rijschool Ross kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Rijschool Ross raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies
De website van Rijschool Ross kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Rijschool Ross beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Derden hebben geen toegang tot de door Rijschool Ross geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Daarnaast maakt Rijschool Ross gebruik van onder andere Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Rijschool Ross inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rijschool Ross heeft hier geen invloed op. Rijschool Ross heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Rijschool Ross.

U heeft het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Rijschool Ross behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.